Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
244 posty 2651 komentarzy

mikstury bezmetki

1abezmetki - Bez Tabu. Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

DWIE Różne OJCZYZNY.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Minionych 25 lat nadojadło większości Rosjan. Poznali uroki "wolności"pod władzą "dobrego cara", kompradorskiej burżuazji i kleptokracji "złych czynowników". Zdobyli gorzkie doświadczenie i teraz wiedzą - czego nie chcą.

-W kwietniu 2016 r. Centrum Badania Opinii Publicznej "Lewada"*1  ujawniło, że - blisko 60% Rosjan pragnie odrodzenia ZSRR.

W obliczu drastycznego pogorszenia - od tego czasu - wszystkich wskaźników ilustrujących kondycję ich kraju i nastroje społeczeństwa Rosyjskiej Federacji, wolno przypuszczać, że liczba zwolenników "resowietyzacji" - jedynie wzrosła. Przy czym, warto zwrócić uwagę, że liczba zwolenników restytucji ZSRR MkII, to nie wyraz "nostalgii", jak chciałaby oficjalna propaganda, ale krytyczny, świadomy wybór i zapewne, jedyna dla nich (Rosjan) - być albo nie być - alternatywa.

W ten nurt wpisuje się Konstantin Siemin*2 (ur. 16.03.1980),dziennikarz, publicysta, bezkompromisowy reżyser-dokumentalista, taki rosyjski John Pilger - na wschodzącej trajektorii.
Raczej trudno posądzić go o orientację typu ("czym skorupka nasiąkła za młodu"). Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Uralskim, zdobył magisterium nt. dokumentalistyki filmowej na Uniwersytecie Nowojorskim. Był min. korespondentem wojennym w Jugosławii, dziennikarzem sprawozdawcą w USA i kłopotliwym dla władzy kremlowskiej - bohaterem skandali politycznych.
W  odróżnieniu od "uDumowionych" komunistów G.Zjuganowa, z pasją podejmuje jednoosobowo, radykalną krytykę systemu w publicystyce i filmach - wzbudzając znaczny rezonans i utrwalając autorytet.
Jeden z takich filmów, to "Biochemia zdrady" (Биохимия предательства).
Ostatnio - nawiązując do radzieckiej tradycji - zapoczątkował cykl publikacji, pod otwarcie prowokacyjnym tytułem AgitProp (Агитпро́п)- skrót od słów agitacja i propaganda.( W przeszłości, taką nazwę nosił biuletyn Wydziału Propagandy i Agitacji przy KC Kom. Partii ZSRR.) - Stąd i charakterystyczna stylistyka.

Artykuł, który dziś przywodzę, jest oczywiście - adresowany do Rosjan. Stąd specyfika i zapewnie, trudniej strawne, (nawet, dla niekoniecznie, "z'MacDonald'yzowanego" Rodaka z Polandii - Anno Domini 2017) - stylistyka i odniesienia. Ale przecież nasz(?) Jul. Tuwim wołał w: "Do prostego człowieka" - "nasza jest krew a ich jest nafta"... Pewne prawdy pozostają zatem uniwersalne, mimo upływu czasu! - Wbrew trwającemu od przeszło ćwierćwiecza garbowania mózgów, i manipulacji - jak z elementarza - "to jest be a to jest cacy".

Tekst (na równi z grypą) był dla mnie wyzwaniem (idiomy, kolokwializmy i odniesienia).
Czy było warto i na ile sprostałem zadaniu - pozostawiam ocenie Czytelników.
(bezmetki)

-------------------------------------------------

DWIE Różne OJCZYZNY.

To, co burżuje wyrabiają z nami –  jest gorsze od wszystkich machinacji USA!

https://publizist.ru/public/user/90/16/167a_3a46.jpg?c=e414

Kluczowe pytanie w obliczu dalszego pogarszania sytuacji międzynarodowej-to pytanie, "z kim trzymać"?
Wiąże się z nim inne - ciężkie i bolesne pytanie na temat zdrady.
Co uznać za zdradę. Kto jest zdrajcą? A kto nim nie jest?

Jak pamiętamy, solidarystyczna, korporatywna (niekiedy faszystowska) pozycja burżuazji jako klasy, polega na tym, że ojczyzna to jedność, wymagająca spójności narodu w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa. Czym spowodowane jest niebezpieczeństwo – to już dalszy plan. Zadanie przetrwania narodu niweluje wewnętrzne sprzeczności; stawia w jednym szeregu wilka i owcę, rabusia i ofiarę napadu, pana i poddanych.
"To przekaz przodków".  - Każda burżuazja (rosyjska, amerykańska, niemiecka, chińska) zawsze spieszy, aby powołać się na przykład historyczny, związany z doświadczeniem tychże przodków. Przy czym pożądane jest, aby kopać głębiej – nawet do  korzeni języka.  Dlaczego dziś, na tle trwającego znęcania się nad pamięcią zwycięstwa Narodu Radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej - znów przywołuje się Bitwę pod Brorodino*3 i "ataki straceńców"*4 (Атака мертвецов) z pierwszej światowej?
Przecież jeszcze niedawno karczowano ziemię na polu borodinowskim, pod luksusowe siedziby? - A bo to przykład, jak pole bitwy - ramię w ramię, jednoczyło ziemianina i chłopa, kapitalistę i robotnika, eksploatatora i eksploatowanego.
Ojczyzna jedna dla wszystkich? Wydawałoby się że ziemia -jak herbata - jedna dla wszystkich. I tu nikczemna podmiana.
Owszem, komunistyczna propaganda posługiwała się kulturalno- historycznymi obrazami z przeszłości dla mobilizacji narodu do nieuniknionej wojny z imperialistami. W użyciu przydawało się wszystko. co dostępne - w tej liczbie, także pałka wojny narodowej.
Jednakże, po pierwsze - ta pałka nie była jedyną. Podobnie jak ruch partyzancki, była ona zawsze bronią wspomagającą, uzupełnieniem w robotniczo-chłopskiej Czerwonej Armii, opierającej się na socjalistycznym, kompleksie gospodarczym, narodowej własności środków produkcji i państwowym planowaniu.

Po drugie - bohaterskich ofiar Iwana Susanina, Wasiliny Kożinoj czy Minina*5 -nigdy, nawet w najtrudniejszych momentach 1941-45, nie stawiano w jednym rzędzie z wydarzeniami Pierwszej Światowej Wojny Imperialistycznej - bezsensownej i krwawej wojny między burżujami i za interesy burżujów. Nikt się nie kajał przed carem-batiuszką, nie marzył o powrocie
posiadaczy i burżujów. Nikt nie próbował zamienić Czapajewa*6 lub Małczisza-Kibałczisza*7 na Kutuzowa.*8.
Zajrzyjcie do Muzeum Zoji Kosmodiemianskiej*9 a przekonacie się, że ona do ostatniej minuty była komsomołką*10, a jej bohaterami - Dekabryści*11 - protoplaści krasnoarmiejców.

Po trzecie, historyczny mit nigdy nie zmieniał klasowej istoty: podkreślono, że każdy czyn historyczny to poświęcenie prostego ludu, a nie wyczyn arystokracji.


Obejrzyjcie "Aleksandra Newskiego"-Eisensteina*12. Tam wyraziście ukazano różnicę między baranimi czapkami zwykłego ludu a żądną zysku klasą kupiecką, zdolną do ubicia interesu z każdym wrogiem.
My wychowani w sowieckim patriotycznym farwaterze -nie pojmujemy, że nawet sama ta kulturalno-wychowawcza inercja - dawno już została sprywatyzowana. Obraz "jednego narodu", zaprzężono jak konia, w służbę klasie rządzącej. Ale czy naród rzeczywiście jeden?
Patriotyzm, oczywiście istnieje. Ale to patriotyzm czego? Do kogo należy Ojczyzna?
W obliczu tego okrutnego, bolesnego pytania, patriota zazwyczaj robi unik - nurkując w bagno idealizmu.

Wydawałoby się, że Ojczyzna to pojęcie nadklasowe, niekonkretne - jak eter przestworzy. Nie można go doświadczyć ani zmierzyć. Zwłaszcza cudzą miarą. To tak, jak z Bogiem; albo wierzysz - albo jesteś bezbożnikiem i heretykiem.

Często przywodzi się analogię z matką. Jaka by ona nie była - ona twoja. Musisz jej bronić. Obowiązek. Mus.
Ale jeśli matka "w obiegu", i "siedzi na igle", to czy masz obowiązek spieszyć na pomoc klasie-sutenerów i klasie - dillerów, kiedy im ( w tym także twojej matce) zagrażają zagraniczni sutenerzy i drug-diller'zy?

A przecież każda próba przywrócenia matce ludzkiej postaci - narazi cię, w pierwszej kolejności na macierzyńską klątwę: zdradziłeś matkę! - Nie, nie zdradziłeś matki!
Zdajesz sobie sprawę, że walka z zewnętrznymi oprawcami, zawsze zaczyna się od pozbycia - tutejszych drani.

Współcześni "barygi"*13 pasożytują i na  Lodowym Pobojowisku (Ледовом Побоище)*14 i na pamięci o Bitwie Stalingradzkiej.
Wykorzystują je w swoich interesach, jak komendę "baczność" na placu apelowym. Ważne żeby zmienić okresy, usunąć wszelkie historyczne i formatujące granice między epokami. Tak, by czasy Ruryka*, Napoleona, Mikołaja II, Stalina i Putina - stały się jedną i tą samą zastygłą epoką.

Krócej; to przekręt i granda -  czas nadziewać bracie, baranią czapkę.

W takiej logice dwugłowy orzeł – to sierp i młot. ZSRR – to Ruś. A Ruś – to własność prywatna. A własność prywatna – to po prostu jedna z form, które może przyjmować Ojczyzna.
Obraz  w skali 1:1 powtarza to, jak obchodzi się z historią i patriotyzmem - ukraińska burżuazja. Tylko u nich bitwa pod Альме*15 - a u nas Połtawa*16.

Gdy w powietrze ulatują czapki i kiedy krzyczą "pokonaliśmy Napoleona - rozgromimy i NATO", to powód histerycznego wrzasku - zagłuszyć, zakrzyczeć głos rozsądku:
– W jaki sposób rozgromimy?
– Kto osobiście rozgromi?
– Czy wszyscy pójdą gromić?
– Kto będzie zarządzać rozgromem?
– Skąd się weźmie technologię dla rozgromu?
– Na jakiej bazie produkcyjnej rozgromimy?

Należy zauważyć, dokładnie taki sam proces – doprowadzenie mas w stan wzburzenia z pomocą "wezwania od przesławnych przodków" i przywołania "Kuzkinoj Matieri" ("кузькиной матери"17)* - obserwuje się we wszystkich imperialistycznych krajach.
Stanach Zjednoczonych. W Turcji. W Niemczech. W Japonii.
 

Nic w tym zabawnego.To, Co się dzieje - jak dwie krople wody - przypomina początek 20 wieku.
Wtedy lokalne starcia dużych i małych imperialistycznych interesów (anglo-burska wojna, rosyjsko-japońska wojna, seria wojen bałkańskich) w połączeniu z wojnami gospodarczymi i systemowym kryzysem całego systemu kapitalistycznego, przygotowały warunki dla kolosalnego "spisania w straty" zbędnych ludzkich mas, podziału zasobów i wzrostu zamówień zbrojeniowych.

Jednak w odróżnieniu od 1914 roku, dziś świat stacza się w przedwojenną sytuację, bez Międzynarodówki, z agonalnie słabym międzynarodowym ruchem lewicowym. Każdy pasożytujący "proletariat" jest trzymany na krótkiej smyczy swego pana.
Niemiecka kieszonkowa "lewica" śpiewa - Bundeswerze. Amerykańskia "lewica" – Pentagon'owi. Turecka – Erdogan'owi. O naszych - zamilczę.

Oczywistą - wydawałoby się - myśl o tym, że wojny między narodami zaczynają nie narody, a poszczególne klasy tych narodów, - dziś znów - wypchnięto na margines. Nie na długo.

Dopóki kolejna haratanina baranich łbów, krwawy szlachtuz - nie sprawią, że miliony zbałwanionych ludzi powrócą do dawno dokazanych prawd.

Nie ma monolitycznych narodów, podobnie jak nie ma i monolitycznych ojczyzn.
Wall Street i bezrobotne Buffalo – to dwa różne ojczyzny, dwa różne kraje, dwa różne narody.
Rubliowka (Рублевка) i Niżny Tagił*18 – to dwa różne ojczyzny, dwa różne kraje, dwa różne narody.
Dlatego walka klas jest zawsze ważniejsza od odpierania agresji obcego imperializmu.
Ojczyznę trzeba wpierw odebrać wewnętrznym wrogom a dopiero potem bronić od zewnętrznych napastników.
Nie można bronić wrogów wewnętrznych przed zewnętrznymi a dopiero potem - odzyskać ojczyznę.

W 1915 roku, Lenin wbijał przestraszonemu rosyjskiemu mieszczuchowi do głowy, że feudalno-burżuazyjną władzę ogarnął paraliż, w rezultacie czego, ona może jedynie przewyższyć "osiągnięcia cuszimskie"*19. Burżuazja i samowładztwo - są bowiem niezdolne, do odstąpienia od interesów klasowych. One mogą jedynie pognać na rzeź miliony biedaków i co najwyżej, haniebnie dąć o własnych taktycznych sukcesach. Stąd bolszewicki slogan - "zmieńmy wojnę imperialistyczną w wojnę domową!"
Jeszcze raz: odeprzeć obcego imperialistę można tylko przez odebranie władzy i zarządzania gospodarką narodową- własnemu imperialiście. A w następstwie pałka ludowego gniewu zwróci się ku imperialiście zewnętrznemu. Pojawia się nowe hasło:
"Wszyscy do obrony socjalistycznej ojczyzny! Socjalistyczne ojczyzna w niebezpieczeństwie!"
W rezultacie, bolszewicy dokazali wierności taktyce Lenina, powstrzymując napór armii interwentów.
Aby obronić socjalistyczną ojczyznę, trzeba najpierw ją zdobyć.

Rozumie się, w oczach burżuazji, Lenin - to zdrajca.
Ale w oczach robotników, zdrajca - to burżuazja.
 

Wg koordynatów klasowych burżuazji, do zdrajców zaliczani są: Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg*20, amerykański socialista Eugene Debs, Rosenbergowie*21 i Kim Philby*22.  Ale w oczach pracowników najemnych - to męczennicy i wierni bojownicy za swoje ojczyzny.
Po prostu u nich i u cesarza, u nich i u prezydenta Wilsona były różne ojczyzny, rozumiecie?  Wyobraźcie sobie, być Niemcem. Z punktu widzenia nazisty, Ernst Thalmann*23 –  to zdrajca. Zdradził nakazy niemieckiej krwi i niemieckiej ziemi.Nakaz skupienia wokół wodza jednej nacji. Nacji upokorzonej i żywiącej pragnienie wyrównania rachunków z gnębicielami. Nacji podzielonej. Nacji, zagrożonej zagładą." Czyż nie żal niemieckich chłopców broniących Niemieckiego Świata w Moselle lub Gdańsku?"

Jednak z punktu widzenia komunisty, zdrajca - to Htler, który w interesach Krupp'ów, wysłał w maszynę do mielenia mięsa - miliony swoich rodaków. Generał Własow*24, to w pierwszej kolejności, zdrajca swojej socjalistycznej ojczyzny, który przeszedł na służbę, wogóle nie do Niemców ale konkretnie do faszystów. Do imperialistów. Do kapitalistów. Do najbardziej zezwierzęconych burżujów.
I tu postępek Własowa absolutnie synonimiczny z postępkami Gorbaczowa czy Jelcyna. Dlatego Własow organicznie wtapia się w atmosferę Centrum Jelcyna*. Tak, zgoda - na wojnie bardzo trudno, a czasami praktycznie niemożliwe przeprowadzić granicę, między faszystą a Niemcem. Ale ta granica zawsze istnieje.

 

To właśnie zaświadcza pomnik żołnierza wyzwoliciela w parku Treptow (pod Berlinem).
 

Taka dialektyka.
Dwie. Różne. Ojczyzny.

We wszystkim, co wyżej powiedziano, nie ma ni grama nowizny. także i w tym, co absolutnie naturalne, że burżuje walczących ojczyzn, oczywiście, zrobią wszystko aby osłabić konkurentów, pomagając ich domowym komunistom. Ponieważ cudzy komuniści - są przydatni, a ze swoimi zawsze można sobie- tak czy inaczej - poradzić.
Dlatego amerykańscy burżuje - przy zaostrzeniu przeciwieństw z tureckimi burżujami - będą pomagać tureckim komunistom (lub kurdyjskim). A rosyjscy burżuje będą wspierać lewackie środki przekazu nadające w USA. A ukraińscy burżuje będą gotowi sypnąć kasą - na walkę klasową w Rosji.
Ale przy tym, amerykańce będą korumpować albo dusić swoich komunistów. Tureccy burżuje - swoich. Ukraińscy - swoich.
Rosyjscy - swoich.

 

Tak było w roku 1916. Tak dzieje się i dzisiaj.

Nowe, być może, polega na tym, żedziś burżuje mają bardziej wyrafinowane technologie zabijania. Bomba atomowa nie orientuje się w niuansach walki klasowej. I jeśli w 1916 nieświadomy chłop lub proletariusz mogł powiedzieć: "Niemiec do Uralu nie dojdzie", to dzisiejszy "yankie", w razie czego, łatwo dotrze nie tylko do Uralu.
To ułatwia burżuazyjną propagandę ("nie rozrabiać, wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi") i sprawia, że wybory dla komunisty stały się boleśnie trudne, zmuszając do badania najdrobniejszych szczegółów położenia międzynarodowego i sytuacji wewnętrznej. Nikt na tacy resowietyzacji nie przyniesie, ani "góry" ani "dołu". Ale w tym samym czasie, podstawowe  zadania - pozostają bez zmian.


Wybić broń z rąk burżuazji mogą tylko energiczne i uzgodnione działania międzynarodowego proletariatu. Jak bajecznie to by nie brzmiało. Jak by nie byli dalecy od siebie japoński proletariusz i chiński proletariusz. Ukraiński proletariusz i polski proletariusz. Nie ma żadnych wątpliwości, że nasza domowa burżuazja jest w stanie zorganizować Cuszimę i trzeci i czwarty raz. Podobnie jak nie ma żadnych wątpliwości, że rewolucje nie dzieją się same z siebie.Nie następują jak w ruskiej skazce ("o щучьему велению") lub na życzenie najbardziej świadomych i szczerych rewolucjonistów. Drogę każdej z nich toruje kryzys systemowy, w szponach którego pęka napięty wrzód nagromadzonych sprzeczności. A skalpelem do jego przecięcia jest najczęściej - WIELKA WOJNA.

--------------------------------------------

Przypisy:

*1  http://www.levada.ru/en/                  
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Левада-Центр

*2  Константин Семин. Агитблог от 17.08.2017.
    https://yandex.ru/search/?lr=21210&clid=1955454&win=277&msid=1503805628.79028.22865.17083&  text=константин%20
    семин%20агитблог%20от%2017%2008%202017%20два%20разных%20отечества

*3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Borodino

*4 Атака мертвецов - https://ru.wikipedia.org/wiki/Атака_мертвецов

*5 Iwan Susanin (Ива́н Суса́нин) (koniec XVI w., wieś Деревеньки или Деревнищи — 1613) —  rosyjski
   bohater narodowy, chłop pańszczyźniany.
   http://www.biografija.ru/biography/susanin-ivan-osipovich.htm
  
   Wasilisa Kożina ( Васили́са Ко́жина), ок. 1780—1840) — rosyjska chłopka, uczestniczka Wojny Ojczyźnianej  1812 r.
   https://ru.wikipedia.org/wiki/Кожина_Василиса
 w okresie walki narodu rosyjskiego przeciw szwedzkiej interwencji 
  https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузьма_Минин

*6 Czapajew (Васи́лий Ива́нович Чапа́ев); 28.01.1887 — 5.09.1919) — uczestnik I Wojny Światowej
   i Wojny Ojczyźnianej,legendarny dowódca dywizji Armii Czerwonej
   https://ru.wikipedia.org/wiki/Чапаев,_Василий_Иванович

*7 Małczisz-Kibałczisz (Мальчи́ш-Кибальчи́ш) — pozytywny bohater opowieści Arkadija Gajdara (Аркадия Гайдара «Сказка  о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове») a także bohater filmów radzieckich. Propagandowy przykład dla dzieci radzieckich.
   https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальчиш-Кибальчиш

*8 Kutuzow: Prince Mikhail Illarionovich Golenishchev-Kutuzov (Russian: князь Михаи́л Илларио́нович Голени́щев-Куту́зов;
   16 September [O.S. 5 September] 1745 – 28 April [O.S. 16 April] 1813) was a Field Marshal of the Russian Empire.
   He served as one of the finest military officers and diplomats of Russia under the reign of three Romanov
   Tsars:  Catherine II, Paul I and Alexander I. His military career was closely associated with the rising period
   of Russia from the end of the 18th century to the beginning of the 19th century. Kutuzov is considered to have
   been one of the best Russian generals. https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Kutuzov

*9 Zoja Kosmodiemianskaja: (Зо́я Анато́льевна Космодемья́нская) ur.13 września 1923,we wsi Osino-Gaj ( Осино-Гай,
   Тамбовская губерния — 29 listopada 1941, Петрищево) —  członek grupy wywiadowczo-dywersyjnej sztabu
   Frontu  Zachodniego, na tyłach niemieckich. Pierwsza kobieta wyróżniona (pośmiertnie) tytułem bohatera
   Związku Radzieckiego w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
  
*10 Komsomoł: Komsomoł (ros. Комсомол) – komunistyczna organizacja młodzieży w Związku Radzieckim, powstała w 1918
   roku. Nazwa jest akronimem od słów Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Коммунистический союз молодёжи)  - czyli Komunistyczny Związek Młodzieży. Od 1922 roku pełna nazwa brzmiała Wsiesojuznyj Leninskij Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи), czyli  Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży. https://pl.wikipedia.org/wiki/Komsomoł

*11 Dekabryści: Dekabryści – grupa rosyjskich rewolucjonistów ze sfer szlacheckich działająca w latach 20-tych
    XIX wieku. Nazwa wywodzi się od daty wybuchu antycarskiego powstania – 26 grudnia 1825 (14 grudnia według
    kalendarza juliańskiego) – po rosyjsku grudzień to diekabr`. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekabryści

*12 Aleksander Newski: (Александр Невский / Aleksandr Nevskiy)gatunek: historyczny, dramat / ZSRR 1938
   reżyseria: Sergiej Eisenstein, Dmitrij Wasiliew scenariusz: Sergiej Eisenstein, Piotr Pawlenko
   Oparta na historycznych wydarzeniach epopeja, opowiadająca o księciu Aleksandrze Newskim, który na czele
   wojsk Republiki Nowogrodzkiej odparł najazd Zakonu Krzyżackiego. Uznawany za jeden z najlepszych filmów
   Siergieja  Eisensteina i klasykę radzieckiego kina propagandowego, który szybko stał się hitem wśród  publiczności.
  http://www.ruslink.pl/film/filmy_rosyjskie/aleksander_newski,3602/

*13 "Baryga": (Барыга ) - szeroko spopularyzowane pojęcie w "bujnych" latach 90-tych w Rosji, kiedy -
    nieoczekiwanie, wielu, żeby przeżyć zajęło się drobnym biznesem, kupując i sprzedając, co się dało.
    Widzieliśmy barygów w Warszawie,na Stadionie Dziesięciolecia. Tu pojęcie symbolizujące oportunistę
    gotowego na "każde kupić-sprzedać" - potencjalnego zdrajcę.
    https://модные-слова.рф/98-chto-znachit-baryga-byryzhka.html

*14 Lodowe Pobojowisko (Ледовоe Побоище): Bitwa na jeziorze Pejpus (także: bitwa na lodzie, bitwa na jeziorze
    Czudzkim, lodowe pobojowisko) – starcie zbrojne, które miało miejsce 5 kwietnia 1242. Wojska nowogrodzkie
    dowodzone przez księcia Aleksandra Newskiego zadały klęskę armii zakonu krzyżackiego i połączonego
    z nimi zakonu  kawalerów mieczowych pod wodzą księcia-biskupa Dorpatu Hermana I, zapobiegając tym samym
    niemieckiej  ekspansji na wschód.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_na_jeziorze_Pejpus

*15 bitwa pod Alme (Альме): pierwsze poważne starcie 8 września 1854 r. w Wojnie Krymskiej pomiędzy lądującymi na
    Krymie  wojskami koalicji angielsko-francusko-tureckiej a siłami rosyjskimi, początek wielomiesięcznego
   o blężenia Sewastopola.

*16 8 lipca 1709 na zachód i północ od Połtawy miała miejsce decydująca bitwa (Bitwa pod Połtawą) w trakcie
    najazdu szwedzkiego na Rosję. Licząca 28 tys. żołnierzy szwedzka i kozacka armia została wówczas całkowicie
    rozbita przez liczącą ponad 60 tys. żołnierzy armię rosyjską.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Połtawa.
   
*17 «Кузькина мать», pokazać Kuzkinu Mat': rosyjskie wyrażenie idiomatyczne, oznaczające zagrożenie. Często używane 
    w kontekście żartobliwie-ironicznym pd czyimś sdresem.

*18  Rubliowka (Рублевка) i Niżny Tagił: Dwie jaskrawo kontrastujące miejscowości. Rubliowka to obszar pod Moskwą,
    gdzie zlokalizowane są siedziby rosyjskiej elity. W przeciwieństwie, Niżny Tagił -to miasto symblizujące ubogą rosyjską prowincję
    - tzw. "głubinkę"
*19 "osiągnięcia cuszimskie"- tu aluzja do royjskiej klęski poniesionej w bitwie z Japończykami pod Cuszimą 1905 r.
     https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Cuszim%C4%85

*20 Karl Liebknecht; (13 August 1871 – 15 January 1919) was a German socialist and a co-founder with Rosa Luxemburg of the Spartacist League and
    the  ommunist Party of Germany. He is best known for his opposition to World War I in the Reichstag and his role in the Spartacist uprising of 1919. The uprising
    was  crushed by the social democrat government and the Freikorps (paramilitary units formed of World War I veterans). Liebknecht and Luxemburg were killed.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Liebknecht

*21 Ethel Greenglass Rosenberg (ur. 28 września 1915, zm. 19 czerwca 1953, w więzieniu Sing-Sing, USA) i Julius Rosenberg (12 maja 1918, zm. 19 czerwca 1953 r.,
    w  więzieniu Sing-Sing, USA) – amerykańskie małżeństwo, związane z Partią Komunistyczną USA, oskarżone, osądzone i skazane na śmierć za szpiegostwo na rzecz  Związku Radzieckiego i przekazywanie radzieckim agentom tajemnic dotyczących broni jądrowej. Aresztowani na pokładzie polskiego MS Batory.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawa_Rosenberg%C3%B3w
   
*22 Kim Philby -  Harold Adrian Russell "Kim" Philby (1 January 1912 – 11 May 1988[1]) was a high-ranking member of British intelligence who worked as a double agent   before defecting to the Soviet Union in 1963. He served as both an NKVD and KGB operative. In 1963, Philby was revealed to be a member of the spy ring now known as the Cambridge Five, the other members of which were Donald Maclean, Guy Burgess,
Anthony Blunt and, possibly, John Cairncross. Of the five, Philby is believed to have been most successful in providing secret information to the Soviet Union.  https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Philby

*23 Ernst Thälmann- (16 April 1886 – 18 August 1944) was the leader of the Communist Party of Germany (KPD) during much of the Weimar Republic. He was arrested by the Gestapo in 1933 and held in solitary confinement for eleven years, before being shot in Buchenwald on Adolf Hitler's orders in 1944.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Th%C3%A4lmann 
   
*24 Generał Własow -  Wzięty do niemieckiej niewoli w 1942 r., przeszedł na stronę wroga; opracował memorandum skierowane do władz III Rzeszy, w którym wystąpił
   o  utworzenie rosyjskiej armii narodowej do walki ze Stalinem. We wrześniu 1944 r., po spotkaniu Własowa z Reichsführerem SS Heinrichem Himmlerem, Niemcy wyrazili zgodę na powołanie Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji jako organu politycznego, opublikowanie manifestu politycznego i utworzenie Sił Zbrojnych KWNR jako  formacji sojuszniczej w stosunku do armii niemieckiej. W maju 1945 r. Własow oddał się w ręce Amerykanów, „jednakże już 12 maja został przekazany Rosjanom [...].
 został jako zdrajca skazany na karę śmierci.
 ----------------------------------------
Na YouTube:

* Константин Семин, "Два разных отечества"
  https://www.youtube.com/watch?v=6oQHyN76B4U
  Filmowa interpretacja tekstu, czyta autor.
  Dla zainteresowanych - okazja do oswojenia się z rosyjskim,
  zestawiając oryginał z tłumaczeniem i filmem.
 
* https://www.youtube.com/watch?v=w5hsZBIMIl0
  "nasza jest krew a ich jest nafta"...
  (https://poema.pl/publikacja/2614-do-prostego-czlowieka)
  Julian Tuwim (no masz ci, znowu Żyd ;-)), "Do prostego człowieka"

* https://www.youtube.com/watch?v=jwTNdEC5Ah0
  "Ja choczu nazad w SSSR", wzruszająca piosenka o szczęśliwym dzieciństwie


---------------------------------------

https://publizist.ru/blogs/109504/19920/-
Константин Семин, "Два разных отечества".
Po raz pierwszy opublikowano
na Portalu Wolna Polska

--------------------------------

Tłumaczenie:bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów, dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego i nick'a autora tłumaczenia.
     


KOMENTARZE

 • Ustalmy sobie dwa fakty:
  Tak zwany ośrodek badania opinii publicznej LEVADA CENTER NOSI STATUS OBCEGO AGENTA https://lenta.ru/news/2016/09/05/levada/
  http://www.bbc.com/news/world-europe-37278649

  Nosi bo zgodnie z prawem jako placówka utrzymywana z zagranicznych pieniędzy -musi .Przypominam że w Rosji od (chyba od 2013) szczęśliwie obowiązuje analogiczna do amerykańskiej, ustawa o "obcym agencie" https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Agents_Registration_Act
  To po pierwsze.
  A po drugie Konstanty Semin to komunista.
  Nie należę do tej kategorii ludzi którzy uważają że to duża wada ale Semina nie lubię.Owszem-to bardzo sprawny dziennikarz (polecam jego film "biochemia zdrady" ), wszelako w jego retoryce jest coś co mnie niepokoi.Nawet nie bardzo potrafię nazwać co to jest.Jakby głęboko skrywany trockizm,jakby gdzieś między wierszami pobrzmiewały echa dawnych dni, czy coś takiego.Nie lubię go i basta.
  To nie może być przypadek że nigdy nie widać go w żadnym gremium do którego mam zaufanie.Nie ma go w izborskim klubie https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
  nie widać go w pobliżu inicjatywy "sens czasu" https://en.wikipedia.org/wiki/Essence_of_Time_(movement)
  wśród środowisk tv den też jest nieobecny https://www.youtube.com/channel/UCZNKg6NI7mah4i3dE6m0oYw
  (choć w interntowym wydaniu gazety zavtra prowadzi bloga http://zavtra.ru/blogs/authors/8721 )
  Dziwne to jakieś, co nie?
 • @ikulalibal 07:37:01
  - Ad Levada: Rzeczywiście postawiono im taki zarzut. Sprawę rozpatrywano w sądzie moskiewskim w 2016 r.
  Odwołali się do Strasburga. W szczegóły nie wchodzę, najwidoczniej sprawa upadła, skoro funkcjonują spokojnie do dnia dzisiejszego- co przed chwilą sprawdziłem. Ostatnia ich publikacja nosi datę 13 Październik, 2017. (http://www.levada.ru/)
  Nie przeczę, publikowane przez nich dane, różnią się -niejednokrotnie zasadniczo- od oficjalnych.
  Więc muszą być niewygodni dla kremlowskiej "propagandy sukcesu". Nie czuję się uprawniony decydować, kto w Rosji jest agentem i czyim agentem a kto nie . Musielibyśmy wpierw określić kryteria oceny.

  -"Semina nie lubię". Przymusu żeby nie ma. De gustibus(...). "Głęboko skrywany trockizm" - to epitet, czy argument?
  Czy dzisiaj,z dystansu czasu, w sytuacji globalnego zniewolenia, globalna riposta to nieadekwatna formuła?
  "nigdy nie widać go w żadnym gremium". Może ma jakieś powody unikani, a mże to jego unikają. Facet idzie pod prąd z podniesioną przyłbicą, wiedząc że mogą go łatwo "skaleczyć"... Już to, samo w sobie budzi szacunek. "Dziwne to jakieś, co nie?" ..."Dziwny ten świat" (Cz. Niemen). "Co nie?"
  Pamiętam jak z niego na początku kariery (wczesne lata 6ot-e), "Trybuna Ludu" szydziła; "Czesiek zawyj".

  Dziękuję, za czujną i wnikliwą obecność. :-)
 • @ikulalibal 07:37:01
  Tych gownomutow należy gonić oszczanymi szmatami, zęby znów nie pogrążyli kraj w bratobójczej wojnie domowej. Nasi wrogowie wiedzą, że Rosji siłą nie weźmiesz, więc próbują rozsadzić ją od środka. Tacy działacze jak Semin im w tym bardzo pomagają.
  Nich Żyje Rosja!
 • "Niech żyje Rosja"
  https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1063467fa5fa3ce96f0dbee1e091a234-l&n=13

  - Bez nich !
 • @fretka 09:22:32
  Dziwny,dziwny,dziwny jest ten Konstanty Semin.
  Nie ma go wszędzie tam gdzie powinien być.
  1.nie bronił Białego Domu w 1993 r.Powiesz-był dzieckiem.Natomiast był wystarczająco dorosły aby (już od 1996 r) pracować w TV.Jelcynowskiej telewizji.
  2.w lutym 2012 r nie był na Pokłonnej Górze i nie brał udziału w kultowym ze względu na liczebność,antymajdanowym mitingu.Wszyscy tam byli.Jak w arce Noego miejsca starczyło dla wszystkich;komunistów,monarchistów,demokratów,skrajnych nacjonalistów,"dziadów kruchtowych" i innych.Nie było tylko Semina.
  A żeby było ciekawiej pochodzi ten Semin z Jekaterinburga.Do dziś bastionu Jelcynizmu.
  Przypominam że w okręgu tym B.Jelcyn przez długie lata był I sekretarzem partii komunistycznej.To tu Jelcyn "ostatnim rzutem na taśmę" wydał polecenie zburzenia domu Ipatiewa https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
  To w Jekaterinburgu jest merem ta dziwna postać Rojzman https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
  To ten region który obok Czeczeni przygotowywany był do ogłoszenia niepodległość.Już skubani zaczęli nawet drukować własne pieniądze https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
 • @1abezmetki 09:36:58
  A przecież jeszcze nie tak dawno właśnie ten Semin mówił, że Putin to ostatni Mohikanin i samuraj. Co się stało?
 • @fretka 10:09:46
  cuchniesz "oszczaną szmatą"!
 • @1abezmetki 10:19:55
  Spierdalaj.
 • @ikulalibal 10:08:19
  Rojzman- to słowo klucz.
 • nie zgadzając się z tym twoim Seminem nawet na milimetr,
  muszę wystawić ocenę * 5.
  To ze względu na ilość i jakość pracy jaką włożyłeś w translację i wogóle.
  Nie znoszę partactwa.łatwizny,do szału doprowadzają mnie ci którzy wyłącznie kopiują i wklejają.Jednym słowem-trudno,masz ode mnie 5.
  Natomiast w kwestii merytorycznej zamierzam roznieść na kopytach i ciebie i Semina.
  Powiedzmy że zgadzam się z tym co on mówi.Denerwuje,wręcz alergizuje, mnie jego retoryka,cierpnie mi skóra na dźwięk słowa "burżuj" ,ale opuśćmy na to zasłonę miłosierdzia.
  Twój Semin jest po prostu zwykłym nudziarzem.Wszystko co powiedział można powiedzieć:krócej,ładniej,atrakcyjniej.
  (włączyć polskie napisy)
  https://www.youtube.com/watch?v=iNT2AX1s6UQ
 • @1abezmetki 09:36:58 NA ZASTĘPSTWIE ZA HUSKIEGO ???
  //"Niech żyje Rosja"
  https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1063467fa5fa3ce96f0dbee1e091a234-l&n=13

  - Bez nich ! //


  Prezydent Putin atakowany jest o różne rzeczy i tylko brakuje do kompletu oskarżanie go o „antysemityzm”. On doskonale wie co robi. Kokietuje Żydów co go nic nie kosztuje, a po cichu robi swoje.
  Putin wie, że Izrael ma ogromne wpływy na politykę Usraela i Jewrounii i dlatego oficjalnie jest życzliwy wobec Izraela i żydowskich rabinów. A mimo to gdzie tylko to możliwe ogranicza lub całkiem eliminuje żydowskie wpływy na politykę Federacji Rosyjskiej.
  To że rabini zbierają sią w Moskwie nie ma żadnego wpływu na politykę Rosji. Putin okazuje tolerancję, w Rosji obok prawosławnych są także muzułmanie, żydzi , buddyści, poganie i Putin musi z tym jakoś żyć. No i chodzi do cerkwi, otwiera meczety oraz pozwala rabinom na zjazdy. A szamanom syberyjskim na zloty na bajkalskiej wyspie Olchon. Jeśli jest zaproszony przez Żydów, to przyjmuje takie zaproszenia, ale niekiedy przy tej okazji wali im w ślepia nieprzyjemne dla nich prawdy.
  www.nacjonalista.pl/2013/06/21/prezydent-putin-pierwszy-rzad-sowiecki-byl-w-80-zydowski
  Dziś na zachodzie żadna marionetka polityczna nie odważyłaby się Żydom powiedzieć to prosto w ślepia. A on to zrobił. I mówił o terrorze tego żydowskiego rządu.
  Kolejna sprawa – Putin po cichu spacyfikował utworzony w czasie jelcynowskiej smuty i formalnie podlegający chyba pod rothschildowskie City of London Bank Centralny Rosji. Polecam w tym miejscu tekst z Forsalu, a to jego fragment:
  „(…) Choć Bank Centralny Rosji jest oficjalnie niezależny, eksperci nie mają wątpliwości, że tak naprawdę to Władimir Putin pociąga w nim za sznurki. Elvira Nabiullina ma jednak w swoich rękach coraz więcej władzy i cieszy się coraz większym zaufaniem i wsparciem ze strony prezydenta Rosji (…).
  Szefowa banku Rosji zasiada w fotelu prezesa od 2013 roku. Wcześniej była ministrem gospodarki i doradcą prezydenta. Władimir Putin regularnie omawia przez telefon z Nabiulliną strategię banku centralnego. Gdy w jej gabinecie rozlega się dźwięk specjalnego prezydenckiego telefonu, wszyscy muszą opuścić pokój (…).”
  Dodam jeszcze, że to prezydent Putin narzucił dekretem w październiku 2014 Bankowi Centralnemu odprowadzanie 75 % zysków do budżetu federalnego. Poinformowała o tym RIA Nowosti:
  ria.ru/economy/20141006/1027149621.html
  Czy to nie jest genialne posunięcie – „rothschildowski” bank lwią część zysków oddaje Rosji, dla Rothschilda zostają ochłapy.
  Polityka ocenia się nie po posunięciach pozornych – choćby tych pod żydowską publikę, ale po konkretnych działaniach. A te są jednoznaczne – prezydent Putin uwalnia Rosję po cichu, kroczek po kroczku, spod żydowskich wpływów. W zamian publicznie jest dla nich niezwykle serdeczny. Ale za to nic oni nie kupią i nie utargują.

  Dezinformator Crucesignatus wrzucił natomiast fotkę prezydenta Putina z jakimś rabinem.
  wiernipolsce1.wordpress.com/2016/10/06/zyczenia-urodzinowe-dla-w-w-putina/#comment-19849
  A czemu nie wrzuci fotki żydowskiego oligarchy Chodorkowskiego w klatce na rozprawie sądowej?

  Co zyskali rabini tą lampką szampana poza radochą, że prezydent Rosji spełnił z nimi toast. Nic! A co stracili „rosyjcy” Żydzi i żydo-banksterzy aresztowaniem Chodorkowskiego i upaństwowienioem jego Jukosu? Miliardy dolców. I tak gra w szachy prezydent Putin – odebrał szabrownikowi wielomiliardowy majątek, w zamian wypił z rabinami lampkę szampana.
  (:D )

  Prezydent Putin jako rzeczywisty mąż stanu kroczy właściwą drogą. Tak trzymać Panie Prezydencie Putin! "
 • @ikulalibal 12:22:26
  5:10 "mniejszości większość jest niepotrzebna!"
  Wartościowa kontrybucja, dziękuję. S.E.Kurginian to bez wątpienia przenikliwy intelektualista. Wcześniej nie słyszałem o nim.
  Przedstawia przejmująco złowieszczą diagnozę. Zbrodnia uprawomocniona! Ale on sam, nie wydaje się być tym przejęty. To się dzieje w "realu"! skóra cierpnie, włos się jeży. Nie daje mi spokoju ten szczególny rodzaj inteligencji, ta- żeby nie powiedzieć - znamiennie ormiańsko-szwedzko-polska arystokratyczna dystynkcja i dystans...no ale może ja się mylę.
  Czy mam prawo dociekać ,kiedy wiedza o moim własnym pochodzeniu - kończy się na pradziadkach. W kraju tylu wojen i tylu mniejszości? ...
 • @1abezmetki 13:48:18
  //Nie daje mi spokoju ten szczególny rodzaj inteligencji, ta- żeby nie powiedzieć - znamiennie ormiańsko-szwedzko-polska arystokratyczna dystynkcja i dystans...//

  Co to znaczy "nie daje ci spokoju" ? W notkę biograficzną trzeba popatrzyć i zaraz wiele staje się jasne.
  Do komunistycznej partii zapisał się w momencie kiedy trendy było wypisać się z niej.
  Był doradcą czy kimś takim, przy "komitecie d/s sytuacji nadzwyczajnej" zwanej u nas "puczem janajewa" http://ru.wikipedia.org/wiki/Ахромеев,_Сергей_Фёдорович
  I jakby mu jeszcze tego było mało w czasie które zwieńczyły pamiętne dni października 1993r, był doradcą Chasbułatowa. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rus%C5%82an_Chasbu%C5%82atow
  A trzeba ci wiedzieć że właśnie między 1991 a 1996 śmierć (głownie samobójcza) kosiła najobficiej.Strach pomyśleć ilu byłych partyjnych VIPów "odebrało sobie życie".Skakali z okien jak polne koniki.Nie wszyscy.Bo taki dajmy na to marszałek Achromiejew https://pl.wikipedia.org/wiki/Siergiej_Achromiejew jedyny świadek pertraktacji Gorbaczowa z Bushem na Malcie,zastrzelił się.
  Ale przed tym, prawdopodobnie przewidując że patologów mogą zaniepokoić liczne ślady urazów mechanicznych na jego ciele,zostawił pożegnalny list z wyjaśnieniami że czynił kilka samobójczych podejść ale za każdym razem zrywał się sznurek a on sam zdrowo się potłukł podczas upadków.
  Więc myślę że jeśli ktoś tak jak Kurginian mimo wszystko (czy też "szczęśliwie") przeżył tę passę, to czegóż miałby się obawiać teraz kiedy jest o niebo albo i dwa nieba, lepiej.
  W dodatku przeżył nie "przycupnięty" i przywarty do ziemi a aktywnie działając.
  -zainicjowanie ruchu polityczno-społecznego "Sens czasu"
  -organizacja mitingu na Pokłonnej Górze w lutym 2012 r (akcja która zdusiła tzw "rewolucję norkowych futer")
  -organizacja akcji protestu a w efekcie sukces w walce z juwenalną juisticą
  -aktywne wsparcie dla LNR i DNR .Aktywne to jest zbiór środków pomocy dla terytoriów objętych wojną domową.Pomocy w szerokim tego słowa znaczeniu.
  Wszystko to inicjatywa Kurginianą o którym ty nic nie słyszałeś.
  A o komuniście Seminie który ni z tego ni z owego wyskoczył jak diabeł z tabakierki,oczywiście słyszałeś.
 • @ikulalibal 10:08:19
  A czy Semin nie przypomina Ci Nawalnego nowszej generacji? A może Soros w szeregach szykuje wymiankę ? Nawalny spalony a tu nawet hasła i transparenty nie trzeba zmieniać. Wybory się zbliżają, Semin świadomie lub nie kolory zmienił, no dziwne, dziwne.
  W każdym bądź razie nie podoba mi się to , ktoś chce te kozę dobić.
 • @fretka 15:37:53
  //A czy Semin nie przypomina Ci Nawalnego nowszej generacji? //

  Przypomina.Ale na razie nie formułuję żadnych konkretnych zarzutów.
  No,może poza jednym.Szokująca retoryka z dyżurnym "burżujem" na czele.
  Po tylu latach usilnych prób zniwelowania społecznego rozdarcie wzdłuż linii biali-czerwoni.Tylu patriotów tak "czerwonych" jak i "białych" przez 20 lat podejmowało trud budowania porozumienia między tymi stronami i kiedy wydawało się że już,już,nagle zjawia się pan Semin ze swoją retoryką i niczym Trocki na stopniach wagonu kolejowego,znów peroruje o "międzynarodowym burżuju" i ponadnarodowych klasowych interesach proletariatu.Brrr
  PS
  a przecież mógłby jak "bolszewik" Zahar Prilepin wziąć giwera i jechać na Donbas walczyć z banderlogami. A! wypadło mi z głowy.Przecież Prilepin to jednak NACJONAL-bolszewik https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachar_Prilepin a Semin najwidoczniej już wyłącznie bolszewik.
 • @ikulalibal 16:05:08
  Zgadzam się z Tobą.
 • @ikulalibal 16:05:08
  Jak mnie nostalgia dopadnie to oglądam zdjęcia ''świętych'90''
  https://pbs.twimg.com/media/DMKc_QnXUAALL5w.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/DMKappVW0AAHUHN.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/DMKappWX4AE0FYg.jpg
 • @Paulus Aquarius 13:31:57
  Czy to nie jest genialne posunięcie – „rothschildowski” bank lwią część zysków oddaje Rosji, dla Rothschilda zostają ochłapy.....

  Rzeczywiście ,,geniusz".
  Daje okradać bank centralny Rosji na 15% światowemu bangsterowi.
  Genialne
  No chyba że ma w tym swoje udziały.
 • all
  Facet po prostu szczuje jednych na drugich, właśnie w momencie kiedy Putin z jednej strony nieco ustabilizował sytuację w samej Rosji, a z drugiej strony postawił się w kontrze do polityki USA w Syrii
 • @Oświat 18:48:56
  No co Pan wygaduje. A jak inaczej? Na nowo koło mają wymyślać czy co?
 • @Oświat 18:56:51
  Ustabilizował. Pamiętam nie wypłacano pensji po pół roku a jak już wypłacili to w towarze. Dostawali w tekstyliach/gaciach, skarpetkach/, sąsiad dostał w wyrobach ze szkła. Ale żeby te wyroby sprzedać na rynku to trzeba było płacić haracz. Nawet warzywniaku bez haraczu nie poprowadzisz. Dla tych co ''w czołgu'' tłumaczę. Haracz płacono bandziorom za ochronę od nich samych.
  http://nnm.me/blogs/shell/ne-lihie-a-svyatye-naina-elcina-prizvala-pereocenit-90-e-gody/
 • @fretka 20:51:46
  Złych ludzi tak na górze jak i na dole nigdy nie brakuje
  Ale teraz jest już chyba lepiej (?).
  Tu nie chcę się wypowiadać, nie mieszkam tam, nie wiem jak jest, a w to co można przeczytać, z reguły nie wierzę.
 • @Oświat 22:04:55
  Lepiej, bo ja wiem. Niebo i ziemia.Tu nawet niema o czym mówić. Za to, że robi porządek z tym kryminałem już należą mu się wielkie brawa. Wszyscy by chcieli kokosy od razu z nieba. Dużo dużo więcej mogłabym podawać przykładów. Wyjątkowy cynizmem jest stwierdzenie, że niema poprawy.
  Pozdrawiam
 • @fretka 22:29:40
  // Niebo i ziemia.Tu nawet niema o czym mówić//

  Oczywiście że kłopotów i problemów jest jeszcze co niemiara.
  Ale różnicy między "wczorajszym jelcynizmen" a "dzisiejszym putinizmem"
  po prostu nie można nie zauważyć.
  Np;w 90-tych były takie regiony w których ludzie masowo oddawali dzieci do domów dziecka.Nie mieli ich czym karmić a pracy nie było w promieniu kilkuset kilometrów.
  Od 2007 r Putin wprowadził tak zwany "macierzyński kapitał" zwany również "rodzinnym kapitałem",mówiąc krótko to odpowiednik naszego "becikowego".Od 2007 r do "obecnie" wynosi około 14.000 $ https://ru.wikipedia.org/wiki/Материнский_капитал
  Mimo wiadomych kłopotów z sankcjami,zawirowaniami w sferze finansów, ciągle jeszcze wynosi 14.000 $
 • @ikulalibal 23:30:16
  Właśnie o tym mowie. W ogóle dziwie się, że udało się to powstrzymać. Ja już myślałam, że kirdyk Matuszce Rosji. Niema już nadziei. Jeszcze trochę a w Rosji byłoby jak w ''Somalii''. A wtedy co? Globalizacja i rząd światowy szatana?
 • @ikulalibal 23:30:16
  W Chabarowsku pracownicy kosmodromu "Wostocznyj" zrezygnowali z pracy z powodu niewypłacanego wynagrodzenia

  Pracownicy Głównego Wojenno-Budowlanego Zarządu nr 6, który stanowi filię kosmodromu "Wostocznyj" zaczęli zwalniać się z powodu ogromnego zadłużenia wypłat.
  "Kierownictwo przedsiębiorstwa obiecało uregulować zadłużenie wypłat do 1 września 2017 r., jednakże obietnicy nie spełniono, powiadają na stronie "Konflikty społeczno-pracownicze". Firma zalega z wypłatami wobec 6 tys. zatrudnionych. Dług wynosi 270 mln rubli"
  -----------------------------
  В Хабаровске сотрудники космодрома «Восточный» уволились из-за невыплаты зарплаты
  http://www.sovross.ru/news/35813
  Sowietskaja Rossija
  13 октября, 2017
 • @1abezmetki 01:03:01
  Z kosmodromu Wastocznyj pracownicy zrezygnowali z pracy... takie jest życie na naszej planecie, ze ludzie zwalniają się z pracy jak nie otrzymują wypłat. Pewnie mają lepsze oferty, płaca za pracę w terminie, pewnie do USA wyjadą albo do Ukrainy.
 • Ładne, szkoda, że to plagiat antyzachodniego plakatu.
  Bojowniku Czerwonej Armii! Niemcy chcą uczynić ludzi radzieckich swoimi niewolnikami.

  Walcz, nie żałuj sił i nawet życia. dla swojej ziemi, rodzinnego domu, za życie i wolność ojca, żony i dziecka, za radziecką władzę, za Ojczyznę.

  Śmierć niemieckim okupantom!

  http://mtdata.ru/u24/photo8323/20912328269-0/original.jpg
 • @lorenco 02:12:40
  "pewnie do USA wyjadą albo do Ukrainy"

  Na razie to Ukraincy wyjeżdżają do Rosji. Już wyjechało kilka milionów.

  Przed "samostijną" Ukrainą, Białoruś miała PKB na głowę dwa razy mniejszy, dzięki dwóm majdanom i "demokratycznym" oligarchom jak Poroszenko i Kołomojski, PKB Ukrainy jest ponad dwa razy mniejszy! Na samym Krymie, po włączeniu do Rosji, najniższe emerytury podniesiono z automatu czterokrotnie a tatarski język stał się urzędowym (obok rosyjskiego i ukraińskiego).
 • ... Załoga Budowniczych Kosmodromu "Wostocznyj" Przerywa Głodówkę
  http://www.sovross.ru/template/images/main_logo_mod.jpg
  Budowniczowie kosmodromu "Wostocznyj" przerwali głodówkę

  Budowniczowie kosmodromu "Wostocznyj", którzy 13 października ogłosili głodówkŁ, podjęli decyzję o jej przerwaniu.
  Protestującym obiecano stopniowe uregulowanie zadłużenia wypłat. Pierwsze wypłaty mają rzekomo nastąpić jeszcze w październiku.
  Wg słów pracownicy byłego "Dalspecstoja" («Дальспецстоя»), głodówkę wstrzymano do 18 października, t.j. do dnia kiedy z ludźmi powinien spotkać się dyrektor generalny, Andriej Nazarow.

  ---------------------------------
  http://www.sovross.ru/news/35867
 • Za Sprawiedliwą Przyszłość Planety Bez Wojen i Kapitalizmu!
  http://www.sovross.ru/media/articles/preview_310_200/pxcixknsrmojecvriasfotxbyodejnvzlyiijvbbhqkmsfebgw.jpg

  Za sprawiedliwą przyszłość planety bez wojen i kapitalizmu!

  W Soczi zainaurowano XIX Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów
  W niedzielę w Soczi odbyło się uroczyste otwarcie XIX Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów.
  czytaj dalej:http://www.sovross.ru/articles/1614/35885
  autor:Екатерина Польгуева
 • @
  https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms
 • W KRLD obawy przed grozą wojny jądrowej
  https://www.kp.ru/online/news/2901064/

  W KRLD obawy przed grozą wojny jądrowej

  KRLD: Wojna możliwa w każdej chwili

  Oświadczenie tej treści złożył stały przedstawiciel Korei Północnej przy ONZ, Kim In Ren, podkreślając. że
  "wojna może wybuchnąć w każdej chwili"
  KRLD popiera ideeę zakazu broni jądrowych, jednakże zamierza zachować swój arsenał, dopóki USA nie zlikwiduje własnego uzbrojenia nuklearnego.

  szczegóły: https://www.kp.ru/online/news/2901064/
  -----------------------
  Video: (ros)
  https://www.vesti.ru/doc.html?id=2944083#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1723785%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D733308

  https://www.vesti.ru/doc.html?id=2944083

  -----------------------------
  https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=ria.ru/world/20171017/1506965317.html&lang=ru&from=main_portal&stid=l-IRiAXpPa7CHyNm6bW4&lr=21210&msid=1508216231.91196.22891.18774&mlid=1508215942.glob_225.ef42ad9d
  РИА Новости 17.10.2017

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829