Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
241 postów 2633 komentarze

mikstury bezmetki

1abezmetki - Bez Tabu. Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

Po co Rosji sprawiedliwość społeczna?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Obecnie jest zarazem właściwe i niewłaściwe rozważać zwodzący ideał sprawiedliwości społecznej. Jednak mało kto może wyrazić, co to jest sprawiedliwość społeczna. Stąd zamieszanie i "socjalizm". A jakie Twoje, Czytelniku, - skojarzenia?

 

Po co Rosji sprawiedliwość społeczna: nieufność do władzy narasta

 

"Chcecie, jak w socjalizmie? "Nie, nie chcemy. Bo ekonomicznie socjalizm — to państwowa kołchozowa (колхозная) własność środków produkcji, centralne planowanie i  również dyrektywny, w rzeczywistości, centralny  system cen.

Mówiąc prościej, Moskwie lepiej wiedzieć, ile i po jakiej cenie, wyłowią ryb na Dalekim Wschodzie lub jak wiele wyhodują ziemniaków na Uralu.

Kapitalizm, w przeciwieństwie do socjalizmu — to różnorodność form własności na maszyny, kombajny, komputery; wskaźnikowe planowanie lub kiedy każdy sam określa, ile wypuści swetrów lub skuterów; i ceny rynkowe, czyli kiedy spotykają się dwaj panowie i razem decydują, na jaką cenę zawrzeć umowę. W takim przypadku umowa może być opłacalna lub nieopłacalna.

To wszystko, bez wyjątków; włączając wartość "rabsiły" (рабсилы) określonej w socjalizmie także centralnie, a w kapitalizmie —według umowy pracodawcy i pracownika, w zależności od możliwości pierwszego i kompetencji drugiego.

Współczesny kapitalizm wyróżnia się wieloma "socjalistycznymi " cechami: potężnym sektorem państwowym (od produkcji i przemysłu wydobywczego do sfery usług i infrastruktury), trwałością tradycji planowania wskaźnikowego ("japoński cud" lub niedawny start "azjatyckich tygrysów"), a także cenowo, w pierwszej kolejności antymonopolowym ustawodawstwem (amerykańska Ustawa Johna Shermana z 1890 r., w szczególności,co doprowadziło do przymusowego podziału Standard Oil -John'a Rockefeller'a).

Współcześnie nadal jednoczy was więź; "nie mamy nic do stracenia prócz swych kajdan,?" -Po pierwsze, kult tego demagogicznego postulatu — to wyraźny znak menelskiej (бомжеобразной) psychologii, jak mówił zmarły Mark Zacharow (Марк Захаров.) .

 A po drugie, z wami na pewno się nie zgodzą miliony przedsiębiorców, u których oprócz prywatnych mieszkań, samochodów i daczy letniskowych jest jeszcze ziemia, pomieszczenia, oprzyżądowanie, patenty na wynalazki, talenty. Tego wszystkiego w jednej chwili można pozbawić, ale czy to będzie sprawiedliwe?

 A oto co na temat sprawiedliwości społecznej. - Nie, to nie jest "miara równości, uwarunkowana poziomem materialnego i duchowego rozwoju społeczeństwa", piszą w inteligentnych książkach dnia wczorajszego .Równość jest dobra w demokracji, jeden wyborca - jeden głos, ale nie w gospodarce, gdzie nierówność pierwotnie założono w stosunkach rynkowych (taniej bo niższe koszty, albo, przy takich samych kosztach, wyższa jakość).

 

W społecznie zorientowanej gospodarce rynkowej sprawiedliwość społeczna — to:

 a) równość praw, wolności i możliwości obywateli;

b)efektywna dystrybucja i redystrybucja dochodów i bogactwa w celu zmniejszenia społecznych i gospodarczych nierówności;

 c) zapewnienie interpersonalnej interakcji .

We wszystkich trzech częściach główną rolę odgrywa organizm państwa. I jeśli władza nie sprzyja ruchowi do sprawiedliwości społecznej, powstaje i umacnia się, jak w naszym przypadku, nieufność.Szybko wypełnia wszystkie pory społecznego organizmu: w w samej konstrukcji państwa, w społeczności przedsiębiorców, w prywatnych relacjach ludzi, w odniesieniu do zagranicy (w tym ostatnim przypadku stwierdzamy odwieczną rosyjską paranoję lub światowy spisek przeciwko pięknej Rosji). Obecna społeczna apatia ma te same korzenie.

 

Co do gospodarki, to, jak powiedział laureat Nagrody Nobla, Douglas North, "jeśli ludzie postrzegają zasady systemu społecznego jako uczciwe, to przyczynia się to do zmniejszenia kosztów; przeciwnie, jeśli postrzegają system jako niesprawiedliwy, to prowadzi do zwiększenia kosztów zawarcia umów". Czujecie , jakie ogromne rezerwy ma Rosja do walki z inflacją?

 

 

O sprawiedliwości społecznej w punktach:

 

A)Równość praw, wolności i możliwości obywateli.

- Nie, to nie o demokracji, a dokładniej, nie tylko o niej, a w zasadzie o sferze społecznej. Głównymi zasadami, tutaj są uważane za powszechne dostęp i wolność w konsumpcji. Czy obecna sprawiedliwość społeczna we współczesnej oświacie, zwłaszcza na najwyższym, poziomie gdzie rok nauki w prestiżowych stołecznych uczelniach kosztuje około 300 tys. rubli i wyżej, podczas gdy świat zmierza w kierunku edukacji na koszt budżetu? A w medycynie, gdzie obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa nawet ochraniaczy na obuwie, dziś nieuniknione w placówkach medycznych? Lub, może, w obecności i rozbudowie środowiska bez barier dla osób niepełnosprawnych?

 No dobrze, zrobimy studia uniweryteckie bezpłatne dla ludzi, a na kogo będziemy ich uczyć? Na samych prawników czy ekonomistów? W świecie najbardziej poszukiwanymi specjalnościami są dziś opieka społeczna nad osobami starszymi, w starzejących się narodach -, rządy przeznaczają coraz więcej środków na zapewnienie im godnego życia. A u nras tyle do zrobienia (У нас же конь не валялся)*1., bo trudno uczyć jednocześnie podstaw medycyny, psychologii, finansów i prawa, elektronicznych i technologii komunikacyjnych.

 

B)Efektywna dystrybucja i redystrybucja dochodów i bogactwa w celu zmniejszenia społecznych i ekonomicznych nierówności.

Najbardziej zamożnych rodaków złości i oburza; - dlaczego powinni dzielić się z "looser'ami" ("лузерами")? Protestować można długo, przywołując na przykład biedniejszych nauczycieli, wojskowych, naukowców, lekarzy, pracowników kultury. Być może najlepiej, jeszcze w XIX w. ,odpowiedział na to pytanie niemiecki ekonomista i historyk Gustav von Schmoller : "Nawet najbardziej wybitny i genialny człowiek myśli i czuje tylko jako członek społeczeństwa; dziewięćdziesiąt procent tego, czym włada , jest dobrem, przekazanym mu od ojców, nauczycieli i współobywateli, aby dbał o nie i wzbogacał je dalej".Ot co panowie-towarzysze, 90% !.

 

Niedawna historia świata zna wybitnego działacza państwowego, który, aby wyprowadzić kraj z kryzysu, zaczął budować w kraju sprawiedliwość społeczną. Imię jego — Franklin Roosevelt. Sprawiedliwość wprowadzał on poprzez podatki: jak pisał kolejny laureat Nagrody Nobla, Paul Krugman, "z rozwojem Nowego kursu... górny poziom podatku dochodowego została podniesiony do 63% w okresie pierwszej prezydentury F. D. Roosevelta i do 79% — w latach drugiej. Do połowy 1950 roku, kiedy Ameryce przyszło pokrywać koszty prowadzenia "zimnej wojny", podatki wzrosły do 91%".

 

Również zostały znacznie podwyższone podatki na dziedziczenie i na kapitał (renta, dywidendy, dochody z udziałów): "Żyjący z dochodów od kapitału nie tylko zmuszeni byli oddawać w podatkach jego główną część, ale odczuwali coraz większe trudności w przekazywaniu majątku swoim dzieciom. Maksymalna stawka podatku od spadku nieruchomości została podniesiona o 20% najpierw do 45%, a następnie do 60, 70 i, w końcu, do 77%. Częściowo doprowadziło to do tego, że bogactwo stało się mniej skoncentrowane: w 1929 roku najbardziej zamożna jedna dziesiąta procent Amerykanów posiadała powyżej 20% majątku narodowego, a w połowie lat 1950-tych — tylko 10%".Witam spadkobierców prywatyzatorów 90-tych.

 

Finansowanie udziału w II wojnie światowej?Środki na ten cel zostały podjęte z rosnącego długu publicznego, który w latach prezydentury Roosevelta wzrósł ponad 10-krotnie (w 1945 r. dług publiczny w stosunku do PKB w USA był wyższy niż obecnie ). Ponadto, wojna dawno się skończyła, a wysokie stawki maksymalnych podatków były zachowano do 1980 roku. Ubocznymi rezultatami prezydentury Roosevelta stało się rozpowszechnianie "socjalistycznych" idei w Europie, ukształtowanie się klasy średniej i zapewnienie wielu ubezpieczeń medycznych.

 

C)Zapewnienie (ponownie przez państwo) interpersonalnej interakcji.

Mowa w tym przypadku nie o wolontariuszach lub spółkach właścicieli domów, baza normatywna tu w ogóle już powstała, a o uczestnictwie w przedsiębiorczości. Jaką pozycję zajmuje Rosja w rankingu Doing Business? - 31-szą. A kiedy Putin stawiał zadanie wejść w 2018 r. do pierwszej dwudziestki? W 2012-ym. I jak, udało się? O prawnym bezprawiu, jak i o "szklanym suficie", z którym w kontaktach z dużymi (państwowymi) firmami stykają się młodzi biznesmeni, po czym tranzytem przez opozycyjne wiece wyprawiają się za granicę, czy trzeba wspominać, kiedy i tak wszystko jasne?

 

Podsumowując,  oto  pięć kierunków ustanowienia sprawiedliwości społecznej jako idei narodowej:

 

1. Zapewnienie politycznej, gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej integralności kraju.

 

2. Doskonalenie formalnych państwowych i nieformalnych społecznych reguł, tworzenie warunków dla realizacji możliwości i talentów każdego członka społeczeństwa.

 

3. Utrzymanie stabilności makroekonomicznej, poprawa konkurencji, a także instytucjonalnych, w tym protekcyjnego , wsparcia realnej gospodarki.

 

4. Sprawiedliwa redystrybucja dochodów i bogactwa, osiągnięcie możliwie pełnego zatrudnienia, przestrzeganie zasad solidarności międzypokoleniowej.

 

5. Dostępność sprawnych mechanizmów sprzężenia zwrotnego, które zwiększają zakres politycznej i społeczno-ekonomicznej sprawiedliwości.

 

 

Każdemu zatem nie według wkładu pracy, a według efektów (“ по заслугам”).

 

 

Nikita Kriczewskij

 

-----------------------------------------

 

Uwaga!

Nie  jestem  autorem  artykułu   a  jedynie  nieprofesjonalnym  tłumaczem !

Ponadto, co podkreślam,  powyższy tekst zawiera informacje i oceny wyłącznie autora/autorów  obcojęzycznej publikacji  z którymi nie należy utożsamiać  tłumacza. Poglądy i opinie tłumacza, pozostają  jego prywatną  sprawą,  dopóki nie wypowie się jako komentator !

 

--------------------------------------------------------

Przypisy:

*1. “У нас же конь не валялся” -To wyrażenie jest zwykle używane, gdy mówimy o jakimś zadaniu, do wykonania w określonym czasie, jednak dotychczas nie podjęto jego realizacji lub nawet nie pomyślano, aby rozpocząć. Często tę frazę stosuje się w charakterze wyrzutu, aby ponaglić wykonawcę jakiejkolwiek pracy lub zadania, przypominając, że termin otrzymania wyników się zbliża, a jeszcze niczego nie rozpoczęto.

- “Эту фразу обычно применяют когда речь идёт о каком-либо деле, которое необходимо выполнить в определённые сроки, однако к его выполнению ещё не приступали или даже не думали приступать. Часто фразеологизм применяется в качестве упрёка, для того чтобы намекнуть исполнителю какой-либо работы или задачи о том, что срок получения результата приближается, а у него ещё ничего не начато”.

https://na-dostupnom.ru/kon-ne-valyalsya/

 

 

ŹRÓDŁO:

 http://worldcrisis.ru/crisis/3459892

Tytuł : “Зачем России социальная справедливость: недоверие к власти нарастает2

AUTOR:Hикита Кричевский

 

05 Окт 2019 

 

 

Wybór, tłumaczenie i opracowanie:bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych
materiałów: zezwalam wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego
i  pseudonimu autora tłumaczenia.

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • *
  Bardzo mi się ten tekst nie podoba. Jest produktem liberalnego spojrzenia na świat pewnego Nikity.

  "Środki na ten cel zostały podjęte z rosnącego długu publicznego, który w latach prezydentury Roosevelta wzrósł ponad 10-krotnie..."

  To jest chyba oczywiste, ponieważ prezydentura FDR trwała 12 lat- od roku 1933(czasy Wielkiej Depresji) do 1945(zakończenie II Wojny). Osoba obiektywna i intelektualnie uczciwa natychmiast zauważy na co pieniądze zostały wydane. Dzięki wysiłkom tamtego czasu banki muszą obecnie ubezpieczyć depozyty, pracownicy posiadają renty i emerytury (Social Security). Programy rządowe tamtej epoki dały ludziom możliwość zatrudnienia i przeżycia. O samym prowadzeniu wojny nie wspomnę.

  "Każdemu zatem nie według wkładu pracy, a według efektów (“ по заслугам”)."

  Podobny punkt widzenia miała Alisa Zinovyevna Rosenbaum, znana jako
  Ayn Rand.
 • @AgnieszkaS 07:31:02
  Szanowna Pani Agnieszko,

  Udostępniając omawiany artykuł nie miałem wątpliwości co do jego kontrowersyjności.
  W imię tego przekonania wyraziłem zachętę do czytelników o wyrażanie opinii.
  W tym kontekście – nie stawiając się w roli arbitra - traktuję Pani głos,jako wartościowy wkład do oczekiwanej debaty.

  Pozdrawiam Panią,
 • @1abezmetki 08:15:01
  Pozdrawiam Pana.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031